• AOMEI Backupper pentru Servere

  Backup PC-uri şi Servere

  Prea multe firme îşi pierd datele în urma unor accidente sau neglijenţe.
  Eşti pregătit să-ţi restaurezi oricând salvările?

 • AOMEI Backupper pentru PC, Desktop, Laptop

  Backup PC-uri şi Servere

  Prea multe firme îşi pierd datele în urma unor accidente sau neglijenţe.
  Eşti pregătit să-ţi restaurezi oricând salvările?

AOMEI Backupper

AOMEI Backupper este un utilitar Windows pentru backup. Poate salva imagini ale unui întreg sistem, a unui disc, a unei partiţii de pe disc sau doar a unui director/fişier de pe o partiţie. Este distribuit atât ca o ediție standard gratuită - AOMEI Backupper Standard, cât şi ca ediţie comercială. Are mai multe ediții comerciale cu funcţii suplimentare: AOMEI Backupper Professional, AOMEI Backupper Server Edition sau AOMEI Backupper Technician Edition.


AOMEI Backupper Logo

ce ne oferă

Funcţionalităţi Backup

Funcţionalităţi Restore

Funcţionalităţi Clone

alte utilitare de la aomei

Soluţii pentru utilizarea AOMEI Backupper

Există, bineînţeles, multe scenarii în care poate fi folosit AOMEI Backupper şi este important să alegem atât ediţia potrivită de AOMEI Backupper, cât şi soluţia cea mai bună pentru situaţia concretă pe care dorim să o rezolvăm. În această secţiune vă vom oferi soluţii şi idei de Stocare si Backup pentru diverse scenarii posibile.


AOMEI Backupper Logo

cum folosim

Cel mai uşor scenariu (?)

Cerinţe

Dorim o soluţie ieftina de backup pentru un singur calculator.
De exemplu, pentru calculatorul de la contabilitate sau pentru calculatorul de acasă.

Soluţie

Hardware

 • - Instalăm un disc SSD de minim 250GB pentru Windows şi aplicaţiile pe carte le folosim (C:).
 • - Instalăm un disc SATA3 de minim 3TB pentru Backup si diverse alte salvări (D:).
 • - Instalăm minim 16GB RAM pentru ca PC-ul nostru să folosească cât mai puţin Swap Memory File - memoria virtuala.
 • - Pentru a preveni anumite probleme legate de crearea partiţiilor System Reserved, la instalarea Windows montăm doar discul SSD şi ulterior coenctăm şi discul SATA3.

Software

 • - Instalăm AOMEI Backupper Professional Plus şi programăm un backup zilnic al întregului disc SSD pe discul backup.
 • - Programarea o vom face pentru o oră la care în general nu folosim calculatorul în mod intens şi dacă dorim ca operaţiunea să ne ia cât mai puţin timp (şi spaţiu) putem seta un backup de tip incremental.
 • - Dacă avem 15GB (free) spaţiu de stocare în cloud (OneDrive, GoogleDrive, etc) şi avem anumite directoare importanate pe care dorim să le salvăm suplimentar, mai programăm un backup zilnic al acestor directoare cu destinaţia într-un subdirector al utilitarului de sincronizare cloud (ex.: C:\Users\Me\Google Drive\AOMEIBackup).
 • - Programările (schedules) le vom face la ore la care în general nu folosim calculatorul în mod intens şi dacă dorim ca operaţiunea să ne ia cât mai puţin timp şi spaţiu putem seta un backup de tip incremental.

Pentru firme (instituţii, organizaţii) de diverse dimensiuni

Cerinţe

Dorim o soluţie pentru o locaţie de birouri a unui firme.
Fiecare post de lucru este important şi trebuie să avem capacitatea de a restaura rapid oricare calculator care a suferit defecţiuni.

Soluţie

Hardware

 • - Instalăm în fircare calculator un disc SSD pentru Windows şi aplicaţii şi acolo unde avem nevoie de mai mult spaţiu de stocare adăugăm un disc SATA3 de 1TB - 10TB.
 • - Achiziţionăm un Server NAS sau mai bine un Server de Stocare cu Windows Server. Pe serverul de stocare vom defini locaţiile de salvare, utilizatorii şi drepturile acestora.
 • - Spaţiu de stocare necesar pe server se va calcula 3 X suma dimensiunilor discurilor instalate în calculatoarele din reţeaua noastră (10 X 250GB x 3 = 7.5TB)

Software

 • - Instalăm AOMEI Backupper Tehnician Plus pe toate calculatoarele din reţea - avem nevoi de o singură licenţă per firmă şi locaţie.
 • - Pe fiecare calculator în parte (server şi desktop) programăm un backup zilnic al întregului disc pe Serverul de Backup. Pe server vom face câte un director separat pentru fiecare PC în parte.
 • - Putem face o salvare suplimentară în cloud (OneDrive, GoogleDrive, Asus WebStorage, etc) a întregului server de stocare sau doar a unor backup-uri mai importanate pentru noi, prin simpla includere a directoarelor dorite în lista de sincronizare.
 • - Bineînţeles, putem defini şi alte programări pentru backup, în funcţie de resursele de care dispunem, pe discuri locale, externe, cloud, etc.

Pentru siguranţă

Cerinţe

Dorim să fim informaţi atunci când, din diverse motive, salvarea nu se realizează.

Soluţie

AOMEI Backupper poate fi configurat să ne trimită un email atunci când finalizează un backup.
Dar cine ne anunţă atunci când salvarea nu se realizează? Din păcate, putem ajunge să ne bazăm pe un backup care în fapt nu există.
În timp, din diverse motive programul nostru de backup poate fi blocat: dezinstalare, update-uri, ştergeri, viruşi, configurare greşită, antiviruşi care blochează, configurarea greşită a reţelei, configurarea greşită a drepturilor pe serverul de stocare, etc.

Pentru a rezolva această problemă noi am creat un serviciu windows Nexus Backup Verifier. Acesta funcţionează independent de AOMEI Backupper şi verifică dacă în locaţia destinaţie a fost copiat backup-ul programat.
Utilitarul nostru poate verifica backup-uri realizate cu:

 • - AOMEI Backupper - backup-uri de tip imagine calculator
 • - Windows Backup - backup-uri de tip imagine calculator
 • - Nexus Tasks - backup-uri la baze de date MS SQL
Vom primi în mod automat, un singur email zilinc, de la Nexus Backup Verifier cu un raport despre toate backup-urile care a fost setat să le verifice.

Acest instrument este realizat de către Nexus Media şi este distribuit gratuit - mai multe informaţii găsiţi în meniul Produse de pe site-ul NexusERP.ro

Pentru FTP şi SFTP

Cerinţe

Dorim să facem o salvare a backup-ului pe un server SFTP.
Am achiziţionat un serviciu Cloud Storege Premium care ne permite conexiuni SFTP.

Soluţie

Pentru a rezolva această problemă am integrat AOMEI Backupper cu Nexus ERP şi Nexus Tasks.

În cadrul Nexus Tasks şi Nexus ERP am adăugat un utilitar care are următoarele funcţii:

 • - Defineşte o programare pentru realizarea backup-ului (separat de programările din AOMEI Backupper).
 • - Porneşte AOMEI Backupper, conform programării, în mod silenţios şi realizează un full backup.
 • - Copie fişierul de backup pe FTP sau SFTP în locaţia stabilită.
 • - Gestionează automat numărul de backup-uri în funcţie de spaţiul de stocare disponibil pe serverul FTP.

Acest instrument este realizat de către Nexus Media şi este distribuit gratuit în cadrul Nexus Tasks - mai multe informaţii găsiţi pe site-ul Suport.NexusERP.ro

Manuale de utilizare AOMEI Backupper


AOMEI Backupper Logo
System Backup   – Cu un singur clic faceţi o copie de rezervă a întregului PC - sistem de operare, setări şi aplicații.
Disk Backup   – Salvaţi un întreg disc, incluzând toate partiţiile.
Partition Backup   – Puteţi selecta partiţii separate pentru backup, inclusiv volumele dinamice ale discurilor.
Schedule Backup   – Programaţi când anume se vor crea copii de rezervă ale sistemului în mod automat - zilnic, săptămânal sau lunar.
Incremental & Differential Backups   – Economisiți timp și spațiu de stocare prin copierea doar a datelor modificate între timp.
Backup Scheme   – Şterge automat imaginile de rezervă vechi pentru a salva spațiul de rezervă al discului.
Command Line Backup   – Creați copii de rezervă din linia de comandă sau utilizând un fișier de comenzi .bat
Backup to NAS & Network   – Salvaţi backup-ul făcut în reţea pe o unitate NAS sau intr-un Network Share.
Hot Backup   – Creați o imagine de rezervă fără a închide aplicațiile care rulează.
System Restore   – Returnați fișierele și programele de sistem ale PC-ului într-o stare anterioară când totul funcționa corect.
Disk Restore   – Obțineți totul înapoi prin restabilirea întregului disc din imaginea acestuia în cazul defectării PC-ului.
Dissimilar Hardware Restore   – Restabiliți o imagine de rezervă creată pe un PC la un alt PC cu hardware diferit.
Partition Restore   – Economisiți timp prin restaurarea partiției selective sau a volumului dinamic al discului până la punctul de backup.
File Restore   – Restaurați versiunile securizate ale fișierelor și folderelor pierdute, deteriorate sau modificate accidental.
Selective File Restore   – Selectează individual fișierele și folderele din imaginea de rezervă fără a recupera întreaga copie de rezervă.
Command Line Restore   – Efectuați restaurarea sistemului, a discului, a partiției și restaurarea hardware-ului diferit din promptul de comandă.
Disk Clone   – Clonați un hard driver fără a crea un fișier de imagine comprimat.
Partition/Volume Clone   – Creați o duplicare exactă a partiției sau a volumului de disc și transferați exact datele pe o altă partiție.
System Clone   – Migrați sistemul de operare (OS) și toate aplicațiile din unitatea de sistem la un SSD sau o unitate HDD fără a reinstala Windows.
Command Line Clone   – Efectuați clona de sistem, clona de disc, clona de partiții din promptul de comandă.
PXE Boot Tool   – Porniți mai multe PC-uri client în LAN prin intermediul sistemului de boot utilizând sistemul AOMEI Windows PE și Linux.
Create Bootable Rescue Media   – Faceți Windows PE & Linux bootable CD / DVD sau USB flash drive. Poate fi util pentru recuperare.
Merge Backup Images   – Combinați backup-ul complet și backup-urile incrementale în lanț într-o singură copie de siguranță.
Check and Explore Images   – Verificați integritatea datelor fișierului imagine pentru a vă asigura că poate fi restaurat cu succes.
Encrypt and Compress Images   – Protejați fișierul de imagine de accesul neautorizat cu o parolă.
Comment and Edit Backups   – Adăugați un comentariu pentru imaginea de rezervă, astfel încât să poată fi identificat cu ușurință.
Split and Delete Backups   – Backup-urile pot fi împărțite în mai multe fișiere de imagine sau împărțite pentru a se potrivi unor medii de lungime fixă.
Export/Import Tasks   – Exportați toate sarcinile de salvare stocate într-un fișier care poate fi importate ulterior.
Email Notifications and VSS   – Trimiteți starea backup-ului la adresa de e-mail pentru a vă informa cu privire la rezultatele copierii de rezervă.
1 Clienţi
1 Licenţe
20 PC-uri
5 Servere

AOMEI Backupper a câştigat încrederea marilor companii multinaţionale

 • BOSCH AOMEI Backupper Client
 • CISCO AOMEI Backupper Client
 • Citi AOMEI Backupper Client
 • Costco AOMEI Backupper Client
 • Deutsche AOMEI Backupper Client
 • Fedex AOMEI Backupper Client
 • GM AOMEI Backupper Client
 • Panasonic AOMEI Backupper Client
 • Samsung AOMEI Backupper Client
 • Sysco AOMEI Backupper Client
 • United AOMEI Backupper Client
 • Xfinity AOMEI Backupper Client

Preţuri şi ediţii

Complementar cu produsele de backup de la AOMEI, Nexus Media srl îţi poate oferi suplimentar două utilitare gratuite care se integrează cu AOMEI Backupper - Nexus Backup Verifier şi Nexus Tasks - şi servicii contra cost de consultanţă, instalare şi configurare pentru AOMEI Backupper.
Notă: Nexus Tasks este un utilitar gratuit care funcţionează ca parte din Nexus ERP, iar Nexus ERP nu este gratuit.

Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done
something wonderful... that's what matters to me

Steve Jobs – ceo

If you keep your eye on the profit, you’re going to skimp on the product. But if you focus on making
really great products, then the profits will follow.

Steve Jobs – founder

Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done
something wonderful... that's what matters to me

Steve Jobs – ceo

If you keep your eye on the profit, you’re going to skimp on the product. But if you focus on making
really great products, then the profits will follow.

Steve Jobs – founder

Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me. Going to bed at night saying we've done
something wonderful... that's what matters to me

Steve Jobs – ceo

Formular de comandă

our portfolio

 • Testy Raspberryweb design

 • Summer Timemotion graphic

 • Skyscrapergraphic design

 • Summer Timegraphic design

 • Great Restaurantweb design

 • Runing Roadmotion design

 • Night Lightweb design

 • Cheat Daymotion graphic

Latest blog posts

5 Comments

Blog post with image

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo...

 • 7 Comments

 • 7 Comments

Blog post with slider

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo...

contact us

Your message has been sent. Thank you!

Sorry your message can not be sent.